Faaliyetlerimiz

Adıyaman Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünün Faaliyetleri
 
-Üniversitemizle ilgili tüm etkinliklerin  Basın ve Halkla İlişkiler kapsamında gerekli fotoğraf ve video görüntülerinin alınarak haber yazılması,
 
-Üniversitemiz hakkında günlük basında çıkan haberlerin derlenerek Rektörlük Makamına sunulması,
 
-Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen  her türlü etkinlikten  (Konferans, Panel, Sempozyum, Kongre, Tören, Toplantı, Yemek, Seminer, Konser, gibi) medyanın haberdar edilmesi ve bilgi verilmesi,
 
-Üniversitemizce gerçekleştirilen etkinliklerin  yer aldığı  AKADEMİ ADIYAMAN Bilim Kültür Dergisi ve ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN Bilimsel Aktiviteler ve Etkinlikler Dergileri için gerekli haber ve fotoğrafların temin edilmesi,
 
-Üniversitemiz  Birimleri  tarafından düzenlenen Açılış , Mezuniyet Törenleri, Konferans, Panel, Seminer, Sempozyum, Toplantı, Konser gibi faaliyetlerin internet ve diğer yollardan duyuruların yapılması,
 
-Üniversitemizin tanıtımında kullanılan katalog, broşür, CD gibi tanıtım amaçlı materyaller için fotoğraf ve video desteğinin sağlanması,
 
-Talep eden birimlere Üniversitemizin  basın listesi vb. materyallerin sağlanmasıdır.

Kamu Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız.

Toplam Kalite Sorumlusu : Arş. Gör. Kamil Bahaüddin VARINCA

Toplam Kalite Görevlisi    : Bilg. İşt. Fatma HOP