Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İçin Tıklayınız. 

24.10.2003 tarihli ve 25269 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna ilişkin “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ise 27.04.2004 tarihli resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilgi Edinme Hakkı kapsamında bilgi edinmek isteyenlerin başvurularını kabul edip, kanun kapsamındaki her türlü bilgi ve belgeyi başvuranların yararına sunmak amacıyla Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur. 

Bilgi Edinme başvurusu yapmadan önce; 

Adı, soyadı, adres telefon numarası, kimlik numarası açık olarak belirtilmeyen, 

İstediği bilgi ve belge ile sorusu anlaşılamayanların başvuruları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince cevaplandırılmayacaktır. 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerini okuyunuz. 

Başvuru konusu sorunuzun kurumumuz elinde bulunan bilgi ve belge olmasına dikkat ediniz. 

Başvuru konusu sorunuzun cevabının kurumumuz internet sitesinde bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. 

Bilgi Edinme başvurunuzu, Kanunun 6. maddesi ile Yönetmeliğin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen başvuru usulüne göre yapınız.

 

Tuzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu Tıklayınız. 

Gercek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu Tıklayınız.

 Başvuru Formunu doldurduktan sonra bilgiedinme@adiyaman.edu.tr  adresine gönderiniz.